Permutacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači permutacija? Kakva je vrsta zamene u pitanju?

Permutacija je pojam koji ima sledeće značenje: zamena, promena, razmena, premeštanje, slučajno menjanje, zabuna…

Tako na primer, možemo čuti da je neko pogrešio jer je permutovao. Naime, greška je napravljena jer je određena osoba mislila da se radi o nekom drugom problemu, drugoj osobi, drugoj situaciji, pa je stoga pogrešno i reagovala.

Takodje, osim u svakodnevnom komuniciranju, permutacija se kao pojam koristi i u matematici (u kombinatorici i u teoriji grupa).

Najopštije se odnosi na preslikavanje elemenata jednog skupa u druge elemente skupa (zamena mesta).

Permutacija je kao proces menjanja slogova ili glasova, slova i padeža prisutna u lingvistici.

Permutacija je kao metod izmene prisutna i u komponovanju odnosno u muzici.

Share.