Poluproizvod

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to poluproizvod?

Poluprodukt je drugi naziv za poluproizvod.

Za sve što se nije završilo u svom procesu proizvodnje ili nije dočekalo finalni proces kažemo da je poluproizvod.

Takođe, i proizvodi koji nisu puno kvalitetni spadaju u kategoriju poluproizvoda, odnosno proizvoda koji nije potpuno zadovoljio kupca svojim kvalitetom.

poluproizvod

Stvari koje nisu prošle završnu obradu, te nisu u potpunosti završeni klasifikuju se kao poluprodukti ili poluproizvodi.

Sama reč kaže da se na glagol proizvoditi dodao prefiks polu, što govori da se radi o poluproizvedenom proizvodu, nepotpunom i nesavršenom.

Kada se detaljnije pokuša odrediti pojam poluproizvoda onda bi poluproizvodi bili oni produkti koji nisu sastavljeni od svih potrebnih elemenata koji se na kraju proizvodnje uklapaju, tj. ugrađuju u finalnu montažu proizvoda. Premda zavisnosti od tipa, većina proizvoda ima veliki broj različitih delova, zato nailazimo često na proizvode koji su na izgled isti ali po njihovom sastavu veoma različiti.

I ovde postoji podela, pa poluproizvode možemo podeliti na jednostavnije i složenije poluproizvode. U većini slučajeva jednostavni poluproizvodi su znatno jeftiniji, manje kvalitetni i kraće traju od onih složenijih.

Svaki element, ugradni deo nekog proizvoda može se odrediti kao podsklop tog proizvoda, koji isto ima svoj postupak proizvodnje i operacija. Tako da se svaki proizvod može definisati kao razgranata struktura proizvoda, poluproizvoda i materijala.

Sada je jasnije da je poluproizvod zapravo samo deo jednog finalnog i u potpunosti izgrađenog proizvoda.

Share.