Patologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč patologija?

Patologija je nauka koja proučava bolesti i promene na ćelijama, tkivima i organima koje su nastale usled obolenja.

Pojam patologija, pa samim tim i njeno značenje, potiče iz starogrčkog jezika i u prevodu znači – nauka o bolu ili patnji.

patologija

Patologija se deli na opštu i specijalnu patologiju.

Opšta patologija izučava proučava reakcije organizma na oštećenja i pruža detaljniji pregled pacijenta koji je bolestan. Proučava promene kao što su prilagođavanja, oštećenja smrt ćelija, upala i reparacija tkiva, genetički poremećaji, obolenja imunog sistema, karakteristike infektivnih bolesti, obolenja nastal zbog nedostatka određenih materija.

Specijalna patologija proučava organe i organske sisteme koji su se promenili zbog bolesti ili nekog drugog uzroka. Domeni specijalne patologije su: krvni sudovi, srce, sistem organa za disanje, krv, probavni sistem, gušterača, dojke, polni organi, endokrini sistem, gušterača i njihovi mehanizmi.

Share.