Parip

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Parip

Šta je to parip?

Parip znači konj, a ovaj izraz takođe se može upotrebljavati i u značenju naivan čovek.

Reč parip je grčkog porekla i ima značenje mirnog putnika. U našoj zemlji parip označava konja. Parip jeste porodica sisara iz reda kopitara u koju spadaju konji, magarci i zebre. Po nekim klasifikacijama i mule i mazge takođe pripadaju paripima. Paripi su krupne životinje sa velikom glavom i drugim ekstremitetitma čija visina i težina variraju. Njihovo krzno je obično gusto i kratko, a većina paripa na vratu, temenu i repu ima duže dlake ili ti grivu. Prisutni su svuda na svetu, uvek popularni sa velikim brojem ljubitelja.

Paripi imaju široku primenu, od kojih je najvažnija njihova radna uloga. Sa motorizacijom privrede potisnute su neke od njihovih upotreba pa se danas pretežno gaje za potrebe različitih sportova, ali i kao hobi. U manje razvijenim sredinama paripi se još uvek intezivno koriste i to u svrhe drugorazrednog značenja.

Pojam parip označava i naivnog čoveka, odosno koristi se iskaže osobinu limbičnog sistema čoveka. Naivan čovek jeste onaj koji veoma lako poveruje u sve što mu se servira.

Share.

Leave A Reply