Pasarela

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pasarela i kakvo konkretno značenje pasarela ima u arhitekturi i građevinarstvu?

Pasarela je most ili uzan putić na određenoj visini.

Pojam pasarela potiče iz engleskog jezika i reči „passage“ što znači prolaz. Pasarela inače predstavlja prolaz između dve visoke građevine – završene ili nezavršene.

Pasarela takođe može biti i obična daščana konstrukcija koja omogućava prelaz sa broda ili drugog plovila na kopno.

Pasarela se kao put prelaza koristi i za konstrukciju odnosno tunel koja putnicima omogućava prelaz iz aviona do aerodroma i obrnuto.

Pasarela omogućava i prelaz za pešake preko autoputa ili železnice.

Pasarele omogućavaju pešacima bezbedne prelaze preko komplikovanih velikih i frekventnih saobraćajnica kako bi se uz bezbednost, omogućilo i izbegavanje kršenja saobraćajnih propisa. Pasarela je vid kultivisanja pešačkih tokova.

Share.