Predispozicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predispozicija

Šta znači predispozicija?

Naklonost, naginjanje, nadarenost odnosno sklonost ka nečemu naziva se predispozicija.

Pojam predispozicija često se koristi u svakodnevnom govoru i veliki broj ljudi upoznat je sa njegovim značenjem. U slučaju da se ranije niste susreli sa ovim pojmom ili pak želite da znate kada ga sve možete upotrebljavati sledi objasnjenje.

Po etimologiji reč predispozicija nastala je od latinske reči praedispositio koja se koristi u značenju naklonost, nadarenost odnosno naginjanje ka nečemu. Ovu reč koristićemo kada želimo da kažemo da određena osoba ima sklonost ka načemu na primer (ako je neko nadaren za muziku i pevanja, ili ima sklonost ka filozofiji i slično). Predispozicija ustvari predstavlja tendeciju odnosno našu težnju ka nečemu.

U medicini izraz genetska predispozicija koristi se kada određena osoba ima tendeciju da razvije neku bolest tj. prirodne sklonosti su takve da postoji velika mogućnost da će se određena bolest razviti (nasledne bolesti ili one koje se razvijaju usled socijalnih uslova u kojima osoba živi).

Share.