Provenijencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam provenijencija?

Provenijencija je poreklo ili izvor. Najčešća upotreba ove reči je u smislu porekla.

Najjednostavniji prevod reči provenijencija upućuje na mesto nastanka nečega.

Prema Klajn–Šipkinom rečniku, pojam provenijencija je objašnjen kao: izvor iz koga nešto proističe, proizlazi ili dolazi, mesto nastanka, poreklo.

Poreklo se može shvatiti i kao porodično poreklo, ali i kao duhovno. Poreklo se takođe može odnositi na ljude – familije, na stručnjake (kada je neki mentor na primer duhovna provinijencija svog uspešnog učenika) ali i na robu kada se pitamo odakle ona potiče.

Možemo tako na primer reći:  “domaća provenijencija, srpska provenijencija, sumnjiva provenijencija, strana provenijencija, razne provenijencije…“

Ova reč nam dolazi iz latinskog, pa potom i nemačkog jezika i reči „Provenienz“, koja ima značenje – poticati, vući poreklo.

Share.