Tomografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč tomografija?

Tomografija je radiološki metod snimanja. Taj način snimanja osim rendgen zračenja, koristi i tomografiju, kao metodu koja je zasnovana na matematičkoj obradi i rekonstrukciji.

Pojam tomografija zapravo se odnosi na proceduru obrade snimaka odnosno na tomografsku rekonstrukciju dobijenih snimaka. Podrazumeva primenu savremenih računara i programskih paketa.

Tomografija

Metoda digitalne geometrijske obrade primenjuje se u generisanju trodimenzionalnih slika unutrašnjosti snimljenog objekta. Rezultat je velika serija dvodimenzionalnih rendgenskih snimaka koji su načinjeni tokom jedne rotacije uređaja oko svoje ose.

Princip po kom funkcioniše kompjuterizovana tomografija zasnovan je na teoremi „J. Radona“ iz 1917. godine. Taj princip opisuje mogućnost rekonstrukcije dvodimenzionalne geometrije objekta iz lanca projekcija koje su izmerene oko njega.

Takav metod moguće je proširiti i na unutrašnju tomografiju objekta, u zavisnosti od načina na koji se zraci koji prolaze kroz nju, apsorbuju u skladu sa uglom prodiranja. Ipak, za zakvu vrst proračuna, neophodna je razvijena napredna tehnika pa rezultati istraživanja nisu mogli imati posebno značenje i nisu mogli biti korišćeni dok se nisu pojavili prvi računari.

Share.