Parapsihologija

0

Parapsihologija

Ljubiteljima fantazije ili naučno fantastičnih filmovima u kojima je sve moguće, te u kojima ljudi imaju neke nesvakidašnje moći i sposobnosti ovaj pojam možda i jeste poznat.

Izraz parapsihologija dolazi od starogrčke reči παραψυχολογία u značenju pseudoznanje, pseudonauka koja istražuje parapsihološke pojave koje se ne mogu protumačiti niti dokazati poznatim psihološkim i fizičkim zakonima, tj. bavi se naučno neobjašnjivim pojavama.

Prema definiciji parapsihologija je grana psihologije koja istražuje percepcije i aktivnosti ljudi sa paranormalnim psihološkim sposobnostima. Ove parapsihološke pojave se dele u dve grupe: ekstrasenzorna opažanja u obliku telepatije, odnosno prenosa misli i vidovitosti, dok drugu grupu čine fenomeni psihokineze (pokretanje materijalnih predmeta diševnom energijom). Sve ovo ste slikovito mogli videti u mnogim naučno fantastičnim filmovima u kojima retko da ima scene bez ljudi koji lete, vide kroz budućnost, tj. koji žive u totalno drugačijem svetu.

Ono što je od pomoći kod parapsihologije u koju spada i hipnoza jeste da se u medicini može koristi kod anestezije ili u psihoterapeutske svrhe. To se sve povezuje sa saznanjem da je pri nastupanju nekog od parapsiholoških fenomena (na primer hipnoze) veoma smanjen nivo svesti.

Do sada ove pojave nisu objašnjene niti jednim poznatim fizičkim procesom, iako se parapsihologija izučava na univerzitetima u pokušajima da se njeni fenomeni racionalno objasne ili dokažu.


Share.

Leave A Reply