Kontuzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kontuzija, kakva je to povreda? Šta znači kontuzija mozga?

Kontuzija je ozleda koja nastaje udarcima ili padom tela.

Pojam kontuzuja vodi poreklo iz latinskog jezika ( contusio, contundere). Kontuzija se stvara nakon udarca tupim, tvrdim ili zaobljenim predmetom ili nakon pada na takav predmet.

Oblik kontuzije odnosno ozlede će zavisiti od oblika predmeta, smera njegovo delovanja na telo i od mesta udarca.

Na primer, jedan predmet će naneti drugačiju povredu lobanji i mesu.

U slučaju da je koža prilikom udarca pukla, takva rana je otvorena, dok su joj ivice nagnječene i podlivene krvlju. Kada deluje tupi i tvrdi predmet i to ukoso na površinu tela, tada nastaje razderotina.

Jedna od težih kontuzija je kontuzija mozga. Ona nastaje kao posledica otvorene ili zatvorene mehaničke povrede glave, sa prelomom lobanje ili bez njega, što zavisi od snage i načina povređivanja.

Osim gnječenja i razaranja tkiva mozga, nastaju i povrede krvnih sudova sa potencijalnim nakupljanjem krvi koja dodatno pritiska moždano tkivo. Dodatna komplikacija može biti edem mozga.

Oporavak je dugotrajan i složen a nekada ishod kontuzije mozga može biti smrt.

Share.