Klauzula

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje je značenje reči klauzula?

Klauzula označava dodatak nečemu, dopunu određenog dokumenta, ugovora, akta.

Šta je klauzula u obaveznim ugovorima ? To je odredba kojom se uređuju odnosi između ugovarača ukoliko se bitno promene okolnosti koje su postojale u vreme zaključenja tog ugovora.

klauzula

Pojam klauzula potiče iz latinskog jezika. Prevodi se u zavisnosti od konteksta i može još značiti: Uslov koji ima ograničavajuću moć, odredbu, tačku, član ugovora…

U muzici, klauzula označava zaključak jednog perioda. Reč klauzula se koristi u latinskoj frazi – Sine clausula, što znači – bez ograničenja.

Klauzula u bankarstvu označava sredstvo obezbeđenja koje se primenjuje pri davanju kredita – valutna klauzula. Reč je o instrumentu obezbeđenja za banku kojim se  štiti od gubitka vrednosti domaće valute. To zapravo znači da se kredit koji banka daje, vezuje za vrednost određene strane valute, a to su najčešće evro ili švajcarski franak.

Klauzula intabulandi je odredba (klauzula) ugovora kojom se raspolaže nekretninama. Tom odredbom prodavac, izjavom dopušta kupcu, upis, odnosno uknjiženje stečenih prava u zemljišne knjige.

Klauzula intabulandi se odnosi na promet nekretninama. Njom se može dopustiti i upis nekih drugih prava u te knjige. Na primer, ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini sadržaće klauzulu intabulandi koja će dopuštati upis stvarnog tereta, i to hipoteke, a ne upis vlasništva. Ipak, klauzula intabulandi može se koristiti i kod  upisa u druge registre i knjige, npr. u knjigu deonica.

Share.