Depresijacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč depresijacija i kakvo značenje ima taj pojam u rečniku ekonomista i finansijskih stručnjaka?

Šta je depresijacija valute? Depresijacija je opadanje vrednosti domaće valute u odnosu na ostale valute ( na primer dinara u odnosu na evro). Depresijaciji prethodi proces devalvacije.

Devalvacija u tom smislu označava smanjenje vrednosti valute ne samo u odnosu na ostale valute već i u odnosu na vrednost zlata ili srebra na primer. Depresijacija je tako obezvređivanje valute što za posledicu ima smanjenje kupovne moći građana. Sa istim značenjem koristi se reč – deprecijacija.

Ceo proces devalvacije pa depresijacije domaće valute vode Centralne banke na osnovu uputstava dobijenih iz vlade. Tada se obično nastoji da se umanji deficit u uvoz – izvoz odnosu kako bi se postigla revalvacija.

Share.