Blagorodno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači blagorodno?

Za ono što je plemenitog roda kažemo da je blagorodno.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam blagorodno? A znate li koje je njegovo značenje?

Na našim prostorima ranijih godina izraz blagorodno imao je dosta veću primenu. Danas, ova reč se dosta ređe koristi, zbog čega većina ljudi kada je po prvi put čuje zapita se šta znači.

Ako posmatramo ovu reč sa etimološkog stanovništa, videćemo da ona predstavlja složenicu nastalu od reči blag i reči rod. Pre svega, termin blagorodno se odnosi na nešto što je blagog, tj. plemenitog roda.

Uglavnom se koristi da označi dobre vrste nečega, najčešće voća i povrća (blagorodno zelje: ono koje donosi dosta ploda i slično).

Termin blagorodno se može koristiti i da opiše određenu osobu, a tada ovaj pridev ima značenje dobar, plemenit, zahvalan, duševan.

Share.