Baksuz

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Baksuz, šta je to zapravo? Šta znači biti baksuz?

Baksuz je izraz koji se koristi za osobu koja nema sreće ili za osobu koja donosi drugima nesreću.

Svi mi u nekome trenutku nazvali smo nekoga baksuzom, ili smo pomislili da smo baš mi baksuzi. A da li ste sigurni da znate koje je pravo značenje ove reči?

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam pojam baksuz, potekao iz turskog jezika, od reči bahtsiz, što znači nesreća, zla sreća. Baksuz je pojam koji se koristi da označi baksuznu osobu, odnosno osobu koja nema sreće ili donosi drugome nesreću.

Baksuzi su one osobe koje stalno imaju neki problem, koje su destruktivne i druge uvlače u svoje probleme.

Termin baksuz nema negativnu konotaciju. Iako se ova reč koristi da označi namćore i zle ljude, baksuzi su i oni koji spletom nesrećnih okolnosti ne uspeju da afarmišu svoje kvalitete.

Primer za to bio bi: “Kupili ste nov telefon i stavili ga u džep od jakne, međutim niste znali da se džep u međuvremenu pocepao i sada Vaš nov telefon završio je na betonu polupan i neupotrebljiv” ili “Za ispit ste naučili 95% gradiva, a na ispitu profesor Vas pita baš onih 5% koje niste stigli na naučite”.

Share.