Bard

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bard, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem koje ovaj pojam ima?

Bard je izraz koji se koristio da označi profesionalne pesnike i pevače kod keltskih naroda. Danas, ovaj pojam se koristi da označi vrhunskog nacionalnog ili epskog pesnika neke zemlje.

Ako znate šta znači pojam bard, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Sam pojam bard najpre su počeli da koriste keltski narodi severozapadne Evrope kako bi označili profesionalne pevače i pesnike koji su obično pevali uz pratnju harfe. Tema njihovim pesama obično je bilo veličanje nekih junaka ili božanstava.

Oni su bili jako cenjeni, a njihove pesme su se vekovima prenosile sa kolena na koleno. Posebno je zanimljivo da iako nisu imali svoje vlastito pismo lako su čuvali određene pesme, sprečavajući ih da padnu u zaborav.

U doba keltskog preporoda i romantizma ova reč počinje i da se koristi u drugim jezicima, gde veoma brzo poprima nešto drugačije značenje, pa se danas koristi da označi vrhunskog epskog ili nacionalnog pesnika neke zemlje.

Share.