Nativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pridev nativan?

Definicija za pojam nativan je široka i ima šarenoliko značenje: prirodan, originalan, urodjen, prirođen, nasleđen, stečen rođenjem…

Tako možemo naići na oglase za posao gde se traže prevodioci ili osobe koje su nativni govornici odredjenog jezika.

Nativan

Šta je nativni govornik? To je osoba koja je rodjena u državi u kojoj se zvanično govori odredjeni jezik i koji je toj osobi maternji jezik. Dakle, nije naknadno učen.

Koren reči nativan potiče iz latinskog jezika i reči (nativus).
Reč nativan se koristi u medicini. Na primer, postoji nativna mamografija, kao metod pregleda dojke usled tumorskih promena na njima.

Značenje reči nativan u biologiji

U Biogeografiji se koristi izraz bionativne vrste koje zapravo značavaju autohtone vrste biljaka i životinja. To znači das u takve biljke i životinje specifične za određeno područje i da su u odnosu na svoju postojbinu stekle određene pecifične oobine tokom prilagodjavanja. Prisutnost tih biljaka i životinja u određenim ekosistemima iključivo je “stvar prirode”, dakle, čovek nije intervenisao u njihovom naseljavanju.

Nativno oglašavanje

Nativno oglašavanje je indirektno reklamiranje. Sadržaj reklame je integrisan u medijsko izveštavanje a nije izdvojen kao klasična reklama. Ponekad se o nativnom oglašavanju govori sa negativnom konotacijom. Najviše se koristi na internetu kroz sadržaje gde se reklamni sadržaj pakuje u tekstove na kreativan način.

Share.