Notorno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je nešto notorno? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma?

Notorno je nešto što je očigledno, opšte poznato, nešto što se ne treba dodatno dokazivati.

Sve češće u prilici smo da čujemo pojam notorno koji ima veliku primenu na našim prostorima, kako u svakodnevnoj komunikaciji, tako i u brojnim drugim sferama života. Interesanto je da mnogi koriste ovu reč, a da nemaju pravilnu percepciju o njenom značenju.

Ako posmatramo sa strane nauke o rečima videćemo da je sam termin notorno pridev, koji je potekao od latinske reči noscere, što znači upoznati, poznati. Ovaj pridev se na prostorima naše zemlje koristi da označi nešto što se ne treba dodatno dokazivati, nešto što je očigledno, opštpoznato.

Interesanto je da kako se pridev notorno obično koristi u frazama poput “notorni lažov”, “notorna glupost” ili “notorni alkoholičar”, mnogi misle da ovaj pojam ima isključivo negativnu konotaciju, te da notorno znači nešto što je opštepoznato i zloglasno u isto vreme.

Bitno je istaći da je to pogrešno i da iako se notorno može koristi u navedenom značenju, njegovo osnovno značenje jeste očigledna (opštepoznata) istina bilo da je reč o pozitivnoj ili negativnoj istini.

Share.