Autobiografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je autobiografija? Šta znači kada kažemo da je neko napisao autobiografiju?

Oblik biografije koji se piše u prvom licu jer osoba piše o samom sebi naziva se autobiografija.

Iako je pisanje biografija akutelno već vekovima, poslednjih godina razvilo se kao jedan vid trenda, koji se rasporstranio među javnim ličnostima, naročito onim koji se bave politikom.  U slučaju da Vam nije najjasnije značenje pojma autobiografija, kao ni šta ona sve sadrži i ko je sve može napisati, došli ste na pravo mesto.

Najjednostavnije rečeno autobiografija je oblik biografije koji se piše u prvom licu jer osoba piše o samom sebi. Interesatno je da svaka osoba koja želi i misli da ima dovoljno zanimljivosti koje bi zaintrigirale čitaoce može napisati autobiografiju. U njoj se najčešće nalazi detaljan opis života određenje osobe, njeni doživljaji, iskustva, želje, interesovanja, sposobnosti, planovi, očekivanja i tome slično.

Naravno, često se dešava i da ljudi koji nisu književno nadareni napišu svoju autobiografiju želeći da upoznaju javnost sa pojedinostima iz svog života. Tada se na pisanju ove vrste biografije angažuju i drugi ljudi kako bi se ista što bolje prezentirala. Naravno bitno je istaći da se forma autobiografije nikako ne sme menjati, bilo da na njoj radi samo jedan čovek ili više njih.

Istorijski posmatrano autobiografija se kao književni oblik prvi put pojavila u četvrtom veku i to kao sastavni deo ispovesti koje je napisao Avgustin Hiponski.

Bitno je istaći da memoari predstavljaju poseban oblik autobiografije u kojem se poseban akcenat stavlja na uspomene i sećanja, a ne na faktografiju.

Share.