Artikulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to artikulacija?

Način na koji izgovaramo glasove naziva se artikulacija.

Ono što je zajedničko svim ljudima jeste mogućnost govora. Poznato je da se sa drugim ljudima sporazumevamo verbalno i neverbalno. Iako je poznato da većina onoga što saznamo o nekome dolazi neverbalnim putem, verbalan odnosno govorni aspekt je veoma važan, a poznato je da svi ljudi različito odgovaraju određene glasove.

Artikulacija

Artikulacija je pojam koji dolazi iz latinskog jezika, preciznije od latinske reči articulatio koja ima značenje jasno, razgovetno; U našem jeziku odnosno u lingvistici pojam arikulacija predstavlja jasno i razgovetno izgovaranje glasova i glasovnih sklopova, odnosno slogova i reči. Oni pomažu da se glasovi uobliče i dobiju svojstven izgovor. Pokreti govornih organa kao što su jezik, usta i glasne žice omogućavaju da različiti ljudi na različite načine izgovaraju određene reči i slogove. Još od malih nogu svi mi formiramo određenu artikulacionu bazu i najpre crpimo sve glasovne kombinacije i pokušavamo da sklopimo reči koje će nam biti lake za izgovor. Uporedo sa rastom i jezičkim razvojem  razvija se i artikulacija.

U srpskom jeziku postoji 30 glasova, a kao što je već poznato svakom glasu odgovara jedno slovo azbuke. Ti glasovi su podeljeni na dvedeset zvučnih i deset bezvučnih glasova. Artikulacija se može koristi i u drugom značenju i književnosti gde ona predstavlja jasno uobličavanje i iskazivanje nege hipoteze ili teorije.

Ovaj pojam koristi se u slikarstvu gde predstavlja pravilan i tačan izražaj svih delova slike. Odnosno ovde artikulacija znači da će slikar dovesti razliičte ideje u takav smisao koji im omogućava da funkcionišu zajedno i daju smisaonu celinu.

U muzičkim naukama artikulaca označava način na koji se izvode određeni tonovi pri pevanju ili sviranju muzičkog instrumenta. Ovde je artikulacija od posebnog značaja jer zahvaljujući njoj se bogatije, jasnije i preciznije dolazi do muzičkog izražaja.

U medicina pojam artikulacija koristi se za zglob, pregib odnosno način na koji su dve kosti ili hrskavice međusobno povezane.

Share.