Astrologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači astrologija? Koja je njena definicija? Šta znači biti astrolog?

Pseudonauka koja položaje, odnose i kretanja planeta i drugih nebeskih tela u odnosu na sazvežđa dovodi u vezu sa osnovnim osobinima pojedinaca i njihovom sudbinom.

Šta je astrologija, njena definicija i objašnjenje zašto se ne tretira kao nauka pitanja su koja muče mnoge od nas. I dok jedni osporavaju astrologiju kao nauku i odbijaju da poveruju da je čovekova sudbina zapisana „tamo negde“, drugi pak veruju u moć predviđanja, te da je sudbina svakog od nas zapisana, a upravo astrologija nam omogućava da saznamo šta nas to očekuje.

Etimološki posmatrano termin astrologija potiče iz grčkog jezika, od reči αστρολογία, u značenju nauka o zvezdama. Po definiciji, astrologija je pseudonauka koja položaje, odnose i kretanja planeta i drugih nebeskih tela u odnosu na sazvežđa, posmatrano sa zemlje, dovodi u vezu sa osnovnim osobinama pojedinca i njihovom interakcijom, sa društvom nacijama, događajima u svetu itd.

Najjednostavnije može se reći da nas astrologija uči zakonima koji vladaju u Univerzumu, te da nam ista otkriva buduće događaje, odnosno našu sudbinu. Osoba koja se bavi astrologijom naziva se astrolog.

Astrologija potiče iz drevnih vremena kada su broni narodi pokušavali da odgonetnu brojne pojave koje su se odvijale na zemlji. Ovde je bitno istaći jedan pojam, a to je horoskop koji predstavlja astrološku kartu čoveka i daje informacije ne samo o njegovom karakteru i prošlosti, već i o sudbini koja ga očekuje.

Iako je u početku astrologija bila sastavni deo astronomije, tokom 20-og veka odvojila se od nje kao zasebna veština, koja nije bila priznata kao nauka, jer postoje brojne tvrde koje je nemoguće dokazati ili praktično primeniti. Primera radi, astrolozi mogu reći da je Uran zaslužan za sitniju građu i niži rast određene osobe, ali za to ne postoje konkretni dokazi.

Sa druge strane astrolozi zastupaju mišljenje da astrologija u osnovi objašnjava uticaj koje planete imaju na čoveka. Po nijma ona je ništa drugo, do čitanje simbola čijim se povezivanjem dobija slika o psihičkim i fizičkim osobinama određene osobe, njenim sklonostima i svemu što je u životu očekuje.

Share.