Aeracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aeracija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navednog pojma?

Aeracija je pojam koji se koristi da označi postupak izlaganja svežem vazduhu, kao i postupak uvođenja vazduha u biološke filtere za čišćenje vode.

Verovatno je mnogima sam pojam aeracija na prvi pogled nepoznat. Ono što je posebno interesanto je da se većina nas svakodnevno susreće sa njim, a da toga nije ni svesna. Opširnije o ovome i značenju same reči možete pročitati u narednim redovima.

Ako termin aeracija posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom latinske reči aeratio, koja potiče od grčke reči ἀήρ , što znači vazduh. Aeracija se definiše kao postupak izlaganja svežem vazduhu.

Jedan od najprisutnijih primera za ovo jeste provetravanje prostorija koje većina od nas radi gotovo svaki dan.

Aeracija takođe predstavlja jednu od operacija u obradi voda, gde se vazduh i voda dovode u kontakt kako bi se laički rečeno pročistila voda, odnosno preneli gasovi i isparljive materije iz vode. Reč je o gasovima: O2, CO2, N2, H2S, CH4, NH3 i drugim isparljivim organskim jedinjenjima koja zagađuju otpadne vode ili utiču na organoleptčka svostva pijaće vode, odnosno ukus i miris.

Dakle, ovaj proces se ne primenjuje samo u pripremi voda za piće, već i u obradi otpadnih voda. Poznato je da su naše vode veoma zagađene, te je aeracija od velikog značaja. Kratkotrajnom aeracijom sirovih otpadnih voda pre obrade se povećava efikasnost operacija i procesa koji slede.

Share.