Rodoljublje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to rodoljublje? Ko su rodoljubi?

Drugi naziv za nekog ko je rodoljub jeste patriota.

U Srbiji, kao i na celom Balkanu često se patriotizam ili rodoljublje stavlja u prvi plan kada se govori o ljubavi prema svojoj zemlji, državi.

Ipak kada kažemo za nekog da je patriota u Srbiji se obično vezuje i za političku konotaciju, tačnije za nacionalizma, dok reč rodoljub zvuči malo blaže, te označava čoveka koji prosto voli svoju domovinu, odnosno otadžbinu.

Nacionalizam i patriotizam se povezuju jer se nacionalisti uvek izjašnjavaju ili preciznije rečeno, teže da se predstave kao patriote.

Da su ova dva pojma su međusobno tesno povezana govori i poreklo reči patriota. Naime, od grčke reči patriotes u značenju zemljak (PatrisΠατρίς – očevina, domovina, zavičaj ) nastao je i pojam patriota kod nas koji predstavlja onog koji voli svoju zemlju i svoj narod. A moglo bi se reći da je rodoljub osoba koja oseća ili izražava patriotizam.

U mnogim tekstovima se patriotizam izjednačava sa rodoljubljem. Tako se patriotizam ili rodoljublje definiše kao skup snažnih i iskrenih osećanja ljubavi, poštovanja i privrženosti prema svom narodu, državi, ali sa tim i celokupan etički prostor datog naroda:jezik, i pismo, nacionalna istorija posebno, kultura, tradicija i predanja, nacionalni simboli i tome slično.

Takođe se često prepliću pojmovi poput domoljublja, rodoljublja i patriotizma jer je kod sva tri izraza reč o pozitivnom odnosu pojedinca ili grupa prema svojoj domovini, odnosno otadžbini.

Share.