Redukovati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači redukovati?

Svoditi ili smanjivati je drugo ime za redukovati.

Najopisnije objašnjenje pojma redukovati poznaju oni koji često primenjuju neke od dijeta za mršavljenje. Redukovati ishranu je prvi korak u svakom programu zdrave ishrane i poboljšanja izgleda iliti smanjenu kilograma.

Iz latinskog jezika od reči reducere pojam redukovati se kod nas preneo u svom originalnom značenju. Svesti nešto, smanjivati, pa čak i uklanjati vezuje se za pojam redukovati.

redukovati

U ekonomiji redukovati znači svoditi ili pretvarati, obračunavati novac ili neku meru. Zatim redukovati cenu odnosni se i na smanjivanje cene.

U muzici redukovati znači ograničiti partituru (komad, kompoziciju) za manji broj instrumenata. Dok se u hemiji za oslobođenje metala od njihovih jedinjenja sa kiseonikom, sumporom ili nekim drugim elektro-negativnim telom naziva redukovanje.

U HR (human resources) službama koje se bave politikom radnika i njihovim zapošljavanjem ili otpuštanjem redukcija se vezuje za otpuštanje radnika iz službe, te smanjivanje broja službenika.

Filozofija i logika upotrebljavaju ovaj pojam kao svođenje poedinačnog saznanja na osnovno i opšte. Dok se matematika koristi pojmom redukovati u formi skraćivanja, pretvaranja i obračunavanja jedne slike u drugu ili jedne mere u drugu.

U medicini redukovanje predstavlja nameštanje ili vraćanje u prirodan položaj, u ranije stanje.

Često se može čuti danas da se neki tekst ili slika pre objavljivanja redukuje, odnosno prepravlja (dograđuje ili smanjuje).

Share.