Renta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je renta? Šta znači kada kažemo da neko treba da nam plati rentu?

Novčani iznos koji se isplaćuje redovno, u određenim vremenskim razmacima, na temelju nekog pravno zasnovanog potraživanja naziva se renta.

Veliki broj ljudi plaća neku rentu, a naravno isti je broj i onih koji uzimaju istu. Iako se značenje reči renta menjalo kroz istoriju, ona se uvek odnosila na neki oblik viška vrednosti.

U feudalizmu, renta je predstavlja oblik viška kmetovskog rada. Ona je prošla kroz tri stadijuma: radna renta, naturalna renta i novčana renta. Radna renta je predstavlja obavezu kmeta da određen broj dana u godini besplatno obrađuje vlastelinu zemlju. Sa druge strane naturalna renta obavezivala je kmeta da vlastelin da deo svojih prihoda, dok je novčana podrazumevala obavezu plaćanja u novcu.

Za vreme kapitalizma renta se definiše kao oblik viška vrednosti, odnosno jedan njegov deo. Ovde se pre svega misli na najmni rad, dok zemlja i nekretnina ne mogu proizvesti rentu. Sa razvojem monopola, termin renta počinje da se koristi za deo viška vrednosti koju vlasnici prisvajaju (višak vrednosti koji se nalazi iznad prosečnog profita).

Etimološki posmatramo u naš jezik pojam renta došao je od francuskog rente, iako originalno reč potiče iz latinskog jezika, od reči renda. Renta predstavlja prihod od kapitala, imetka ili zemljišnog poseda, kao i sve ono što vlasniku prispeva redovno, bez bilo kakvog uloženog rada ili napora.

Po definiciji, renta predstavlja novčani iznos koji se isplaćuje redovno, u određenim vremenskim razmacima, na temelju nekog pravno zasnovanog potraživanja.

Na našim prostorima kada se spomene reč renta uglavnom se misli na zakupninu ili stanarinu, odnosno na novčana sredstva koja dobijamo (ili dajemo) izdavanjem stana, lokala, auta itd.

Share.