Racionalnost

0

Racionalnost

Šta znači pojam racionalnost

Razumno ponašanje naziva se racionalnost.

Često svako od nas zapadne u stanje kada mnogo više emocije utiču na donošenje nekih odluka naspram razuma i racionalnog sagledavanja situacije u kojoj se nalazimo. Taj balans između objektivne slike i emocionalne predstave najteže je postići. Međutim, i to se uči.

Etimologija objašnjava da izraz racionalnost potiče od latinske reči ratio koja znači razum. Tako se i upotrebljava kao sinonim za razumnost, razumna sposobnost mišljenja. Neki racionalnost definišu kao življenje i postupanje prema propisima razuma.

U matematici racionalnost se određuje kao izraženost bez korena znaka, izražavanje celim količinama, odnosno sračunljivost ili propračunljivost.

Detaljnije tumačenje ovog pojma odnosi se na teoriju saznanja prema kojoj u procesu saznanja presudnu ulogu i značaj ima razum. Prema tome, kao glavno merilo vrednosti saznanja je ljudski razum.

Psihologija se ovde umešala objašnjenjem da je racionalnost verovanje da je čovek svesno, racionalno biće koje zna šta radi i zašto to radi.

U psihoterapiji postoji pravac koji se skraćeno naziva REBT prema ključnim rečima (racionalno-emocionalno-bihevioralno), on se rukovodi praksom da racionalno ponašanje utiče na emocionalno, odnosno na to kako se osećamo, a to dalje utiče na samo delanje, tačnije na postupke i naše krajnje ponašanje (kao posledica prethodna dva procesa).

Ekonomisti nešto drugačije određuju racionalnost, s obzirom da racionalno korišćenje resursa u proizvodno-uslužnim delatnostima stvara mnoge povoljne proizvode i usluge.


Share.

Leave A Reply