Reprodukcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to reprodukcija?

Stvaranje kopije nečega naziva se reprodukcija.

Svima je dobro poznat pojam reprodukije, ali mnogi ne znaju da se u različitim naukama ovaj proces odnosi na različite stvari.

Po etimologiji sama reč reprodukcija nastala je od latinske reči reproductio koja ima značenje obnavljanja. Najšire posmatrano može se reći da se stvaranje kopije nečega naziva reprodukcija.

reprodukcija

Naravno kao što je već spomenuto u različitim naukama reprodukcija se odnosi na različite stvari, što automatski znači da ova reč ima više značenja.

Najpoznatija je svakako reprodukcija nama dobro poznata sa časova biologije koja se drugačije naziva razmnožavanje. Dakle, ovde ovaj pojam označava stvaranje potomstva i može biti seksualna i aseksualna.

U ekonomiji reprodukcija predstavlja obnavljanje proizvodnje koje se može vršiti u istim, umanjenim ili uvećanim razmerama.

U slikarstvu verno prikazivanje (preslikavanje) slike u crno – beloj boji predstavlja reprodukciju.

Psihologija reprodukciju definiše kao ponovo oživljavanje ranije doživljenih sadržaja u našoj svesti.

Shodno navedenom može se zaključiti da reprodukcija označava neki proces koji za cilj ima postizanje rezultata koji će imati što više sličnosti sa izvorom od kojeg je nastao.

Share.