Katolicizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je katolicizam?

Najveća hrišćanska veroispovest na planeti naziva se katolicizam.

Pojam katolicizam koristi se još od 11-og veka kada je utvrđena katolička vera na teritorijama bivšeg Zapadnog rimskog carstva. Katolizicam se koristi da označi najveću hrišćansku veroispovest na planeti.

Etimološki posmatrano termin katolizicam potiče od grčke reči καθολικόςu značenju sveopšti, saglasan svima.

Kao što je to mnogima poznato jaz koji je nastao između Carigradske i Rimske patriaršije uslovio je nastanak i razvoj katolicizma. Tada je jedinstvena veza podeljenja na Pravoslavnu crkvu ili Pravoslavlje i Katoličku crkvu ili katolicizam.

U okviru katolicizma razvilo se 45 zasebnih crkvi, a na njenom čelu nalazi se rimski biskup koji se naziva papa. Papa je osoba koja nad Katoličkom crkvom ima apsolutnu vlastu.

Što se tiče doktrine katolicizma, ona se zasniva na Bibliji i Svetom predanju u kojima su sadržana brojna pravila koja se moraju poštovati.

Najspecifičnije odlike katolicizma su: vera da je Crkva nosilac jedinstva, vera u direktno nasleđe od privobitne crkve koju je osnovao Isus, vera da je evharistija istinski telo Isusovo, razlikovanje divljenja prema svetcima od onog prema Bogu, vera u egzorcizam, vera u nepogrešivost pape, veliko poštovanje i vera u Devicu Mariju i sve što ona predstavlja, neraskidivnost svete tajne braka i učenje o indulgencijama.

Naravno postoji još mnoštvo odlika koje karakterišu katolicizam, a neke od njih su i zajedničke sa drugim religijama.

Share.