Kleptoman

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kleptoman

Ako znate da je pojam kleptoman, odnosno kelptomanija sastavljen od dve grčke reči i to κλέπτειν i μανία koje imaju značenje krađa i manija, odnosno patološki nagon trebalo bi da vam bude i jasno da je precizna definicija ove reči: patološki nagon za krađom.

U suštini, ljudi koji pate od kleptomanije, a koje nazivaju kleptomani vrlo često imaju i neka druga, mnogo jača psihička oboljenja, mada se u praksi klasična kleptomanija ne sreće tako često. Ono po čemu je ovaj pojam postao nadaleko poznat jeste što se ljudi koji zaista kradu iz koristi (za razliku od kleptomana koji kradu zbog psihičkih poremećaja) često koriste ovom bolešću kojom pokušavaju da opravdaju svoje kriminalno ponašanje.

Iako je sasvim jasno šta znači kleptomanija, odnosno od čega boluje kleptoman, činjenica je da do sada nije precizno ustanovljeno zbog čega se ona javlja, ali postoje načini za lečenje ili bar saniranje ovog poremećaja ponašanja. Najčešće se preporučuje koristiti psihoterapiju, koja u većini slučajeva mora da bude dugotrajna da bi imala efekta.

Share.