Koincidirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam koincidirati?

Kada kažemo da “nešto koincidira s nečim”, to znači da se desilo podudaranje nekih dogadjaja,bilo slučajno ili namerno.

Na primer, ako čujemo da neko kaže: “Kakvo čudno koincidiranje, baš sam mislio na vas!”, a susreo se slučajno s nekim u gradu, to ima značenje da se desilo jedno slučajno podudaranje dogadjaja – koincidiranje. Medjutim, manipulacijom se može izdejstvovati sa neka koincidencija izgleda kao slučajna, ali je zapravo – vešto režirana.

koincidirati

Reč koindicirati je glagol koji potiče iz latinskog jezika (coincidens – coincidere). Taj izraz ona sledeća značenja: podudarati, poklapati se, zbivati se paralelno, dešavati se istovremeno, padati se zajedno…

Na primer, ako se desi da se katolički i pravoslavni Uskrs slave istog dana, bez obzira na njihova dva različita kalendara, kažemo da ta dvapraznika koincidiraju.

Reč koindicirati može se još prevesti i kao: sastati, sastajati se u istoj tački istovremeno,  istodobno imati vezu s nečim…

Koincidencija se može objasniti i kao vremenska podudarnost između dvaju ili više događaja koji nisu u međusobnoj uzročnoj vezi.

Share.