Kuriozitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kuriozitet?

Kuriozitet predstavlja neočekivanu, zanimljivu i zabavnu pojavu, stvar ili događaj.

Male su šanse da ćete za pojam kuriozitet čuti u svakodnevnoj komunikaciji koju obavljate sa prijateljima ili porodicom. Ovo je pojam koji se veoma retko koristi, zbog čega mnogi ne znaju šta zapravo kuriozitet znači. Ako Vas je zanimalo značenje ove reči došli ste na pravo mesto.

kuriozitet

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da pojam kurozitet potiče od latinske reči curiositas, što znači radoznalost, ljubopitljivost. Ipak kod nas retko ćemo ovu reč upotrebiti u tom kontekstu. Uglavnom kada kažemo kuriozitet mislimo na neku neobičnost, retkost.

Obično je u pitanju nešto što je osobeno i retko. Dakle, kuriozitet ćemo koristi u značenju čudnovatno i zanimljivo. To mogu biti pojave, stvari ili događaji koji su po nečemu veoma neobični ili retki, te zbog toga bude radoznalnost kod pojedinih ljudi.

Kuriozitet možemo koristiti i u značenju veoma zabavnog i smešnog događaja ili pojave.

Share.