Kosmologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kosmologija?

Traganje o nastanku, prirodi i svrsi svemira naziva se kosmologija.

Izraz kosmologija nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega mali broj nas zna koje je njegovo pravo značnje. Ipak sa razvojem metafizike i kosmologija dobija na sve većem značaju zbog čega je bitno da znate koje je njeno značenje.

Kosmologija

Svima je dobro poznato da metafizika predstavlja filozofsku disciplinu koja proučava pojave i procese izvan sveta realnog opažanja. Kosmologija predstavlja deo metafizike koji se bavi traganjem o nastanku, prirodi i svrsi svemira. Usko je povezana sa drugim naukama kao što su astronomija, filozofija, fizika i teologija.

Uglavnom kosmologija proučava mitove o nastanku sveta i kosmosa, i to tako što obrađuje sve mitologije (grčku, rimsku, keltsku, indijsku, jevrejsku i druge). Pored mnogobrojnih mitova kosmologija se bavi i raznim neobjašnjivim takozvanim naučno – fantastičnim pojavama.

Sam pojam kosmologija potiče od grčkih reči kosmos u značenju svet i logija u značenju nauka. U najširem smislu kosmologija se bavi svim idejama o nastanku svemira, celokupnosti svih pojava koje se dešavaju u prostoru i vremenu, kao i različitim prirodnim zakonima koji vladaju na zemlji.

Kosmologija ima zadatak da objasni zašto je svet baš ovakav kakav jeste. Kao nauka javila se još 3600 godina pre nove ere kada su stari Egipćani pokušali da razgonetnu kako je nastao svet.

Share.