Koaksijalan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači koaksijalan?

Koaksijalan znači saosovinski, odnosno onaj koji ima istu osu.

Pojam koaksijalan nije tako čest u svakodnevnoj konverzaciji, te su šanse da znate njegovo značenje veoma male.

koaksijalan

Etimološki posmatrano, termin koaksijalan potiče iz latinskog jezika od reči axisos, što znači osovinski. Koaksijalan je pojam koji se koristi da označi saosovinske stvari, odnosno predmete sa zajedničkom osom ili osovinom.

Dakle, određeni predmeti imaju koaksijalno svojstvo ako dele istu osu.

Da bi ste lakše razumeli značenje ove reči, koristićemo za primer električni kabal. Dakle, za električni kabal reći ćemo da je koaksijalan ako mu je jedan provodnik smešten unutar drugog – šupljeg provodnika, ali na takav način koji im omogućava da dele istu osu.

Share.