Kuplet

0

Šta je to kuplet?

Stofa u pesmici naziva se kuplet.

Pojam kuplet potiče iz francuskog jezika tačnije od reči couplet koja ima značenje spojiti skopčati. Ipak retko kada ćemo ovu reč upotrebiti u njenom bukvalnom značenju. Kod nas izraz kuplet najčešće se koristi u značenju strofa u pesmici.

U Francuskoj kuplet pre svega označava strofu u njihovoj komičnoj operi koja je ili duhovne, socijalne ili političke sadržine.

Kuplet

U njihovom vodvilju koji predstavlja veselu igru kombinovanu sa pevanjem kuplet označava pesmu čije se strofe pevaju po istoj melodiji. Obično su u pitanju refreni pesama, ali to nije pravilo.

Poznato je da u francuskom jeziku reči drugačije izgovaraju nego što se pišu. Pa tako ovaj pojam izgovara se kao kuple sa nešto mekšim akcentom na slovo u.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply