Kumulativno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je nešto „kumulativno“?

To znači da je nešto uvezano, zbirno, nagomilano, sveukupno…

Pojam „kumulativno“ potiče iz latinskog jezika (cumulativus). Koristi se u širokom rasponu, pa značenje ove reči može biti višestruko u zavisnosti od toga u kojoj se struci ili životnoj situaciji primenjuje.

kumulativno

Tako na primer, u vojnoj terminologiji, kumulativna granata je granata čije je zrno podešeno tako da probija tenkovski oklop, puni se posebnim eksplozivom a pri udaru razvija veliku temperaturu i tako rastapa oklop i probija ga.

U ekonomskom rečniku postoji izraz – kumulativna obaveza. To je obaveza u kojoj dužnik duguje po više osnova.

Od reči kumulativno, gradi se imenica „kumulativnost“. Njeno značenje je : zbirnost, zbrojenost… Ipak, koristi se i kao uslov da bi došlo do neke radnje. Dakle, potrebno je da se zbroje svi uslovi (kumulativni uslovi)  kako bi se odobrio na primer – dečiji dodatak, invalidska penzija, radni odnos.

Share.