Dezintegracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dezintegracija? Šta znači kada kažemo da je neko lice dezintegrisano?

Narušavanje celine i potpunosti, uništavanje neke veze i jedinstva, kao i poremećaj ravnoteže naziva se dezintegracija.

Verovatno ste gledajući neku naučnu TV emisiju bili u prilici da se susretnete sa izrazom “dezintegracija ličnosti” ili “dezintegrisan” koji se sve češće može čuti kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima. Ako ste čuli za navedene izraze, a ne znate šta oni označavaju, došli ste na pravo mesto.

Ako posmatramo pojam dezintegracija sa stanovništva etimologije videćemo da on predstavlja složenicu francuske reči dés, što znači kocka i latinske reči integration u značenju uspostava, obnova.

Najopštije posmatrano dezintegracija se definiše kao narušavanje celine i potpunosti, uništavanje neke veze i jedinstva, rastakanje, kao i poremećaj ravnoteže. Neretko se koristi i izraz dezintegracija ličnosti, koja predstavlja posledicu dugotrajnog stanja akcioznosti.

U tom smislu, dezintegracija jeste raspadanje sopstvene ličnosti u kojoj dolazi do poremećaja u razmišljanju, učenju, pamćenju, motorici, ali i u socijalizaciji. Dezintegrisana osoba se oseća kao da je izgubila samu sebe, te da joj se ličnost raspada.

Kod nekih osoba se veoma blago izražava, pa one veoma brzo mogu izaći iz dezintegrisanog stanja i to uglavnom kada povrate samopoštovanje i samopouzdanje. Mnogi psiholozi tvrde da je dezintegracija ličnosti samo jedan od stupnja njenog razvoja, te da se samo čovek koji je prošao i kroz ovaj proces može smatrati integrisanom ličnosti.

Drugim rečima, da bi čovek našao svoj unutrašnji mir i postigao najviši stadijum individualnog razvoja, on u nekom trenutku mora pustiti da se njegova ličnost dezintegriše.

Share.