Alter ego

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je alter ego? Koje značenje ima ovaj pojam?

Alter ego je izraz koji opisuje drugu osobu ili identitet jedne osobe.

Da li Vam se nekada desilo da se osećeta kao da ste rastrazani između dve potpuno različite ličnosti koje se nalaze u Vama? Posedujete li osobine koje su totalno suprotne pa čine jedan deo vaše ličnosti drugačiji od drugog?

Ako je odgovor na navedena pitanja potvrdan, onda je reč o tzv alter egu. Sam pojam alter ego najjednostavnije označava naše drugo „ja“ ali takođe se koristi za drugu osobu koja nam je po načinu razmišljanja ili osećanja toliko bliska da je doživljavamo kao naše drugo lice.

Termin alter ego prvi put je upotrebio rimski političar i filozof Ciceron koji je u delu „Laelius de Amicitata“ napisao da je pravi prijatelj poput drugog samog sebe. Filozof Seneka je preobilikovao formulaciju koji je Ciceron dao, pa je tako alter ego počeo da se koristi da opiše drugu osobu ili identitet jedne osobe.

Etimološki posmatrano sam pojam alter ego potiče iz latinskog jezika i ima značenje drugo ja. Iako se u psihologiji kao i u svakodnevnoj komunikaciji na našim prosotrima alter ego uglavnom koristi da označi drugi identitet iste osobe, ovaj pojam se koristi i u nešto drugačijim značenjima.

U pravnim naukama alter ego je naziv za osobu koja ima ovlašćenja (punomoć) od druge osobe da je može zastupati ili zamenjivati u određenim poslovima.

U psihodrami, alter ego je lice koje u toku seanse preuzima ulogu klijenta i postaje njegov alter ego, te govori sve ono što misli da bi i sam klijent rekao, ali ne čini zbog blokade koju poseduje.

Share.