Sakristija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sakristija i čemu ona služi? Znate li tačno značenje ovog pojma?

Sporedna prostorija u katoličkoj ili protestanskoj crkvi u kojoj se sveštenici oblače za službu naziva se sakristija.

Sakristija je još jedan od pojmova koji se veoma retko koriste na našim prostorima, zbog čega možda niste upućeni u njeno značenje. Ova reč  je pre svega zastupljena u katoličkoj i protestanskoj crkvi, dok se kod pravoslavaca koristi termin đakonikon.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam sakristija potekao od novolatinske reči secretarium, što znači skriveno mesto. Katolici i protestanti koriste ovu reč da označe sporednu prostoriju koja se nalazi pored oltara. U slučaju da se sakristija nalazi odvojeno od oltara ona sa njim mora biti povezana prolazom ili vratima.

U sakristiji se sveštenici oblače za službu. Ova prostorija takođe služi i kao riznica u kojoj se čuvaju crkveni predmeti poput posuđa, sveća, kaleži, odeće, knjiga i tome slično. Osoba koja je zadužena za brigu o sakristiji i ostalim prostorijama sa kojima je ona povezana u crkvi naziva se crkvenjak.

Iako je praksa da se u katoličkim crkvama nalazi samo jedna sakristija, nije retkost da se nađe i druga koja je namenjena isključivo za oltar. Pored klasičnih ormara sa kojima je opremljenja u njoj se nalaze i trezori u kojima se čuvaju stvari od velike vrednosti koji predstavljaju deo sakristijske opreme.

Share.