Sifon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sifon? Gde se sve upotrebljava i čemu služi?

Kriva cev za slivovod naziva se sifon.

Znamo da svaki slivnik, bilo da je reč o kadi, lavabou ili u wc šolji ima sifon.

Etimolozi kažu da je osnova, tj koren pojma sifon poreklom iz grčkog jezika od reči σίφων -sifon koja u bukvalnom prevodu označava cev.

Ako bi pokušali da definišemo pojam sifon, to bi bio zakrivljen ili posebno oblikovan deo cevi, kanala ili sanitarnog uređaja kojem je jedan deo uvek potopljen u vodu.

Sifon ima oblik, slikovito objašnjeno, poput iskrivljenog slova „i“ ili slova „u“.

Sifon ima svoje tri osnovna dela, ulazni i izlazni otvor gde ulazi odnosno izlazi voda i sastoji se od sifonske cevi. Voda koja slobodno teče putem gravitacije u sifon prelazi u drugi tok, tj. takozvano tečenje pod pritiskom.

Ovu sifonsku cev potrebno je svremna na vreme čistiti jer se u njoj taloži mulj ili kamenac, čime se smanjuje i usporava protočni kapacitet.

Većina cevi, bez obzira za koju svrhu služe, ako su delom potopljeni u vodu i imaju protočnu ulogu nazivaju se sifoni. Tako da svi kućni sanitarni uređaji, poput kada, umivaonika, šolja imaju takav sifonsku cev kao svoj sastavni deo.

Takođe, i u građevini deo namenjen protoku kanalizacijske vode ali i vode u vodotoku ispod njenog nivoa protoka, osnovnog toka, tj. cevovoda ima sifonsku cev.

Share.