Skamija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je skamija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Skamija je školska klupa.

Skamija je pojam koji je na našim prostorima ranije dosta češće korišćen, zbog čega starije generacije verovatno znaju njegovo značenje. Za one koji se prvi put susreću sa ovim terminom objašnjavamo njegovo značenje.

Pojam skamija u širem smislu označava klupu. Međutim, na našim prostorima ova reč se uglavnom koristi u užem značenju koje ima, a to je – školska klupa. Reč je o posebnim klupama čija se funkcija ogledala u tome da sede pravilno – uspravno držeći ruke na leđima.

Skamije su izrađivane od drveta u kombinaciji, a sam dizajn je prilično jednostavan. U skamijama se nalazi i komplet za sedenje i pisanje napravljen od punog drveta. Sedište je bilo fiksirano zajedno sa stolom, tako da mu se ne može približiti.

Ispod ploče koja služi za pisanje nalazila se pregrada u kojoj je moguće ostaviti knjige i školsku torbu. Na gornjem delu izdubljeno je meto za olovke i flašicu sa mastiolom kako olovke ne bi padale sa ploče.

Iako je đacima bilo strogo zabranjeno bilo kakvo pisanje po skamijama oni su to radili nekim oštrim predmetom ili pak mastilom. Iako su danas u funkciji uglavnom moderne klupe, u nekim beogradskim amfiteatrima još uvek se koriste skamije.

Share.