Sklonost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sklonost? Šta znači kada kažemo da je neko sklon ka nečemu?

Sklonost označava smisao, dar za nešto.

Sve češće u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima u prilici smo da čujemo rečenice poput „ Imam sklonost ka alergijama“, „ On je sklon alkoholizmu“, Muškarci su skloni varanju“ i tome slično. A da li znate tačno značenje pojma sklonost?

Najjednostavnije rečeno reč sklonost označava smisao, odnosno dar koji čovek poseduje za nešto. Sklonost se često definiše i kao ono što se hoće, tj. kao psihička sposobnost koja upravlja svesnim postupcima ili ispoljavanje te sposobnosti.

Drugim rečima, ako kažemo da je čovek sklon ka nečemu, to znači da on ima smisao ili predispoziciju za nešto. Primera radi u rečenici „Marko je sklon gojenju“, reč je o osobi koja ima genetske predispozicije za gojenje.

Sa druge strane u rečenici „Ivana ima sklonost ka umetničkom klizanju“, reč je o daru tj. obdarenosti osobe i vešitni koju ona poseduje.

Share.