Klapa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Klapa

Šta je to klapa?

Klapa je izraz koji se u Dalmaciji koristi za grupu pevača amatera.

Reč klapa nije toliko česta na našim prostorima i veliki broj ljudi ne zna njeno značenje. Ipak na prostorima Dalmacije ovaj pojam se često koristi i to za grupu pevača amatera koja izvodi tradicionalne numere. Klapa je izraz koji su u Dalmaciji preuzeli iz nemačkog jezika gde je imala značenje družine, skupine tj. družbe. Iako je moguće ovu reč upotrebljavati navedenim značenjima uglavnom kada neko kaže klapa misli na grupu pevača amatera.

Klapa je družina koja obično broji od pet do osam pevača koji zajedno pevaju. U početku su samo muškarci mogli pevati klape dok je vremenom uvedena i ženska klapa, kao i mešovita. Po pravilu u sastavu klape trebalo bi da budu dva tenora, dva basa i jedan bariton.

Klape izvode takozvano klapsko pevanje koje je postalo veoma popularno i ima specifičan melos. Danas klape podjednako izvode i modernu noviju muziku, ali i neke tradicionalne pesme.

Share.