Kateheza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kateheza?

Kateheza je učenje predavanjem i poučavanjem, poučavanje. Obično se odnosi na versko vaspitavanje omladine i neupućenih.

Isto značenje ima pojam katihizis. Pojam kateheza potiče iz grčkog jezika. Koristi se u Hrišćanstvu da se označi poučavanje i uvođenje vernika u osnove tajni hrišćanske vere.

Katihezom se podučava istina o Bogu, čoveku, svetu i međusobnim odnosima. Katihizisom se potvrđuje nastojanje Crkve da sistematski poduči vernike, da im pomogne u njihovom verovanju u ideju da je Isus sin Božji.

Osnovni elementi kateheze su: Prvi nagoveštaj Jevanđelja, istraživanje razloga za verovanje, iskustvo hrišćanskog života, slavljenje svetih sakramenata, ulazak u crkvenu zajednicu i apostolsko ili misionarsko svedočenje.

Share.