Komin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to komin?

Pored toga što predstavlja mediteransku uljanu biljku, Komin je i naselje u Dalmaciji na levoj obali Neretve.

Pojam komin se u različitim regijama koristi da iskaže različite stvari zbog čega je veoma bitno da obratite pažnju ne samo na kontekst rečenice, već i na podnevlje u kojem se nalazite kako bi ste bili sigurni u značenje ove reči.

komin

Izraz komin vezuje se za istočnu obalu Jadranskog mora, odnosno Dalmaciju. U ovoj oblasti, uz desnu obalu reke Neretve nalazi se naselje pod nazivom Komin koje pripada opštini Ploče.

Pored ovog komin ima i drugo značenje, odnosno on predstavlja posebnu vrstu mediteranske uljane bijke. Ovde je bitno istaći da se izraz komin razlikuje od pojma komine koji predstavlja ostatke od grožđa iz kojeg je isceđen sok za vino. Ove komine su ostavljene da se fermentišu kako bi se od njih napravila rakija.

U nekim regijama komin označava krov na kući.

Share.