Kolonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kolonija?

Teritorija koja se nalazi izvan područja matične države i koja nema vlastitu političku i privrednu vlast naziva se kolonija.

Verovatno pri samom pomenu pojma kolonija, većina odmah pomisli na poznati hrvatski muzički sastav pod ovim imenom koji se proslavio devedesetih godina, a njihove numere se slušaju i dan danas. Ipak reč kolonija ima neko sasvim drugo značenje koje možete pročitati u narednim redovima.

kolonija

Termin kolonija potiče iz latinskog jezika i usko je povezan sa nastankom kolonizacije koja je svima dobro poznata iz istorije. Reč kolonija korišćenja je kako bi se označila teritorija koja se nalazi izvan matične države  i koja nema vlastitu političku i privrednu vlast.

Ako posmatramo ovaj pojam u širem smislu, onda kolonija ima značenje skupa osoba koje žive izvan svoje države tj. izvan područja naseljavanja.

Prethodnih vekova, reč kolonija korišćena je za gradove koje su se nalazili u jednoj državi, ali zakonodavnu vlast nad njim druga država. Danas,  u političkom smislu kolonija se definiše kao teritorija koja se nalazi pod neposrednom političkom kontrolom i upravom geografski udaljenje države.

Dakle, kolonija je teritorija zauzeta od strane države. Sve veći broj kolonija koje poseduje jedna država označava da ona ima sve veću moć u svetu.

Share.