Kopernikanski obrt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kopernikanski obrt?

Spečifičan način rešavanja problema naziva se kopernikanski obrt.

Termin je skovao Emanuel Kant (nemački filozof koji je živeo u drugoj polovini 18.veka) u svom čuvenom delu „Kritika čistog uma“. Osnovno njegovo opažanje bilo je da čovek stiče znanje iskustvom i razumevanjem.

kopernikanski-obrt

Naime, kopernikanski obrt označava da se do objekt saznanja dolazi na osnovu saznajnih moći subjekta, a ne obrnuto (kao što je u empirizmu) na osnovu iskustva.

Kant je smatrao da je ovakvim zaključkom, tj. ovakvim rešavanjem problema postigao kopernikanski obrt u filozofiji.

Tačnije, kopernikanski obrt predstavlja kopernikanski prevrat saznanja. A pojam je nastao prema N. Koperniku, poljskom naučniku, tvorcu teorije o heliocentričnom sistemu. Tako je Kant iskoristio njegovo ime kao vezu za značajna otkrića, naročito u nauci, poput Kopernikovog. Time je hteo da objasni koliki je značaj za filozofiju njegovo otkriće, odnosno način dolaženja do saznanja.

U „Kritici čistog uma“ Kant navodi da se naša spoznaja ne prilagođava predmetima već se predmeti spoznaje moraju prilagođavati našim mogućnostima spoznaje. Prema tome samo su dve prepreke na tom putu koje naziva ograničenjima ljudskog razuma, jer koče osećanja i razmišljanje. Te dve prepreke za osećaj su: prostor i vreme. Tako on zaključuje da ne postoje ograničeni fizički predmeti nego ograničenja našeg uma kad god osetimo nešto da sputava naše osećaje i čula. Zato je, zaključuje Kant, stvar po sebi nesaznatljiva.

Share.