Superponiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je superponiranje, koje značenje ima i u kom kontekstu se koristi?

Superponiranje je stavljanje ili slaganje. Pojam potiče iz latinskog jezika i reči seperponere, što znači slagati jedno na drugo.

Reč superponiranje se koristi u svakodnevnom životu, ali ipak češće u fizici. Superponirati znači umetnuti, metnuti, staviti, stavljati, preklapati… Može se odnositi i na ponovljenu radnju nanošenja.

U fizici, superponiranje se odnosi na slaganje u talasnom kretanju. Ako se mehanički ili elektromagnetni talasi istih frekvencija, polarizacija ili konstantnog odnosa faza superponiraju, onda nastaje stacionarna interferencija tih talasa.

Kada koherentni talasi superponiraju i kada u određenim tačkama produkuju uvek isti rezultat superpozicije, tada interferencija može biti konstruktivna, što duplira vrednost amplitude i destruktivna, kada se talasi poništavaju.

Interferentna slika predstavlja jasan i prepoznatljiv obrazac superpozicije.

Share.