Sekvenca

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sekvenca

Izraz sekvenca potiče od latinske reči sequi u značenju slediti, pratiti. Zato se sekvenca može odrediti kao ono što dolazi posle nečega, šlo sledi, prati nešto.

Prema definiciji sekvenca ili niz je logički redosledni spisak elemenata koji su međusobno povezani preko nekih relacija, najčešće matematičkih.

Na primer, u muzici sekvenca bi značila ponavljanje nekog motiva na različitim stupnjevima uzlazno ili silazno, a u istom glasu. Tako imamo takozvanu muzičku sekvencu kao odlomak koji se sukcesivno (jedno za drugim) ponavlja u različitim tonovima.

U filmu i u pozorištu takođe izdvajamo pojam sekvence kao najmanja filmska zaokružena celina, scena ili epizoda.
Filmadžije kažu da je sekvenca idejna celina koja je često sasztavljena od nekoliko scena. I baš da bi se razdvojilo pozorišno i filmsko značenje reči scena stvorena je, kažu, reč sekvenca. Zato neki pojam sekvence vezuju isključivo za film, odnosno kao deo filma izvađen iz konteksta.

U upotrebi je i još složeniji pojam kadara-sekvenca, kao sfera filmske montaže, tačnije montaže unutar kadra. Na primer, ako se u jednoj prostoriji odigrava jedna radnja a kroz prozor ili vrata imamo uvid u radnju koja se događa izvan te prostorije. Reč je o celovitom, istovremenom prostorno-vremenskom i kontinuiranom zbivanju prikazanom u jednom kadru.

Share.

Leave A Reply