Promućuran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači biti promućuran? Koje su osobine karakteristične za promućurnog čoveka? Kakvo je značenje prideva promućuran?

Promućuran čovek je onaj koji je promišljen i, kako još ljudi vole da kažu – “ nimalo nije naivan”.

Postoji dosta reči kojima se može objasniti pojam promućuran: lukav, pametan, proračunat, sračunat, vešt, taktičar, pronicljiv, razborit, oštrouman, razuman…

Mnogi smatraju da biti promućuran po definiciji znači imati negativne osobine. Ipak, to ne mora da znači. Promućuran čovek “ne da na sebe” i to ga ne svrstava u “loše ljude”. Naravno, činjenica je da među promućurnim ljudima ima i onih koji tu svoju prednost i oštroumnost, na žalost, koriste za ostvarenje ciljeva koji im možda “nisu na čast”.

Promućurna osoba će dobro razmisliti o svakom svom postupku ili o nastupu i izlaganju. Ali opet, ona nije spora, ona će to uraditi relativno brzo i kvalitetno. Promućurni ljudi retko ulaze u riskantne situacije, a i kada se nađu u ”nebranom grožđu”, sigurno će se iskobeljati na najbolji mogući način.

Share.