Sinolog

0

Sinolog

Sa sve većim brojem Kineza na teritoriji Balkana i ne čudi da mnogi danas znaju šta je sinolog. A sve je više i onih koji idu na kurseve kineskog jezika ili pak idu u Kinu da rade.

Pojam sinologija potiče od latinske reči Sinae ili Kina i grčke reči logos nauka, istina. Tako da se u našem jeziku sinolog prevodi kao proučavalac ili poznavalac kineskog jezika, kineske istorije, kulture, umetnosti, književnosti.

Dok je sinologija nauka o kineskom jeziku, kulturi, književnosti i istoriji kineskog naroda i Kine.

Po pravilu ukoliko biste pohađali neki od kurseva kineskog jezika trebalo bi da je predavač isključivo diplomirani sinolog, odnosno profesor kineskog jezika i književnosti.

Prvobitni fokus sinologije kao nauke jeste proučavanje modernog i klasičnog kineskog jezika u svim vrstama govora i pisma, zatim proučavanje kulture, tradicije, kineskog društva u užem smislu, te istorije, umetnosti, književnosti, religije, politike, ekonomije, međunarodnih odnosa kao i svih drugih elemenata kineskog društva (i tradicionalnog i savremenog).

Sinologija je obimno područje koje zahteva što više poznavanja pomenutih elemenata kineskog društva, jer da bi postao sinolog pojedinac mora dobro da poznaje kineski jezik u govoru i u pismu, ali i da bude potkrepljene znanjem o Kini u što širem smislu.


Share.

Leave A Reply