Predgrađe

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je predgrađe i kakvo konkretno značenje ima reč predgrađe?

Predgrađe je deo većeg grada, ali po obodima – periferija.

Predgrađe je naziv za naselje koje ima stambeni karakter i koje se smatra posebnim naseljem ali u bližem gradskom okruženju.

Predgrađe je funkcionalno povezano sa gradom saobraćajnom mrežom, infrastrukturom, politički i privredno. Jedna od karakteristika predgrađa je manja gustina naseljenosti  i preovladavanje manjih stambenih jedinica ( porodičnih kuća ) u odnosu na uže gradsko jezgro. Negde se predgrađa nazivaju i spavaonice grada.

Pojam predgrađe prvi put se javlja u 19. veku kada je i počelo da biva moguće prevoženje radnika i stanovništva na brz i jednostavan način. Tako je nastanak predgrađa usko vezan i sa pojavom javnog prevoza. Broj predgrađa u svetu raste ubrzano počev od prošlog veka. Holivud i Beverli Hils su među poznatijim svetskim predgrađima.U Beogradu, poznato je predgrađe Kaluđerica. Za razliku os predgrađa na razvijenom Zapadu, koja prati visoko razvijena infrastruktura, viši sloj društva i uređenost, u Srbiji to nije slučaj, a na primer ni u Južnoj Americi gde su predgrađa neretko mesta u kojima žive siromašni ljudi.

Share.